Όροι Πληρωμής Workie

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2020

Γρήγορη Επικοινωνία Ομάδα Workie 

Οι ακόλουθοι όροι (αυτοί οι «Όροι Πληρωμής» ) διέπουν τις πληρωμές που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μέσω του Workie (ο «Ιστότοπος» ).

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Πληρωμής πριν πραγματοποιήσετε ή λάβετε πληρωμές μέσω του Ιστότοπου. Με την πραγματοποίηση ή τη λήψη πληρωμών μέσω του Ιστότοπου, αποδέχεστε και συμφωνείτε, εκ μέρους του εαυτού σας ή εκ μέρους του εργοδότη σας ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας (εάν ισχύει), να δεσμευτείτε και να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους Πληρωμής.

Βασικοί όροι

Το Workie Υπόλοιπο είναι το συνολικό ποσό των εσόδων σας ως Πωλητής ή / και επιστρεφόμενες πληρωμές από ακυρωμένες παραγγελίες ως Αγοραστής.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών είναι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών σε Αγοραστές και Πωλητές σε σχέση με την πλατφόρμα Workie, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής χρημάτων από Αγοραστές σε σχέση με αγορές, εμβάσματα και ανάληψη χρημάτων σε Πωλητές, καθώς και διακράτηση χρημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα Workie.

Έσοδα είναι τα χρήματα που κερδίζουν οι Πωλητές από ολοκληρωμένες παραγγελίες και μπορούν είτε να κάνουν ανάληψη είτε να χρησιμοποιήσουν για αγορά στο Workie, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους.

Λήψη πληρωμών

Γενικός 
 • Κάθε Εργασία που πουλάτε και ολοκληρώνετε με επιτυχία, πιστοποιεί το λογαριασμό σας με έσοδα ίσο με το 80% του ποσού αγοράς.
 • Κάθε Custom προϊόν ή υπηρεσία που πουλάτε δημιουργεί στον λογαριασμό σας έσοδα ίσο με το 80% της τιμής πώλησης.
 • Το Workie πιστοποιεί τους Πωλητές μόλις ολοκληρωθεί μια παραγγελία.
 • Εάν μια παραγγελία ακυρωθεί (για οποιονδήποτε λόγο), τα χρήματα που καταβλήθηκαν θα επιστραφούν στο Υπόλοιπο Workie του Αγοραστή.
 • Οι πωλητές δηλώνουν και εγγυώνται ότι συμμορφώνονται, και θα συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή, με τις υποχρεώσεις τους βάσει των διατάξεων περί φόρου εισοδήματος που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Η τιμή που εμφανίζεται στη σελίδα Εργασίας ή στη σελίδα παραγγελίας του Πωλητή περιλαμβάνει όλους αυτούς τους φόρους και χρεώσεις που ενδέχεται να ισχύουν για τους Πωλητές.
 • Ο Πωλητής διορίζει το Workie ως περιορισμένο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συλλογής πληρωμών αποκλειστικά με σκοπό την αποδοχή πληρωμών (μέσω του Παροχέα Υπηρεσιών Πληρωμών, εάν υπάρχει) από τον Αγοραστή, και την αποστολή αυτών των πληρωμών στον Πωλητή. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι η πληρωμή από τον Αγοραστή του Workie θα θεωρείται η ίδια με την πραγματοποίηση απευθείας στον Πωλητή. Η υποχρέωση πληρωμής του αγοραστή στον Πωλητή θα ικανοποιηθεί κατά την παραλαβή της πληρωμής από το Workie (ή τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά περίπτωση) και το Workie (μέσω του Παροχέα Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά περίπτωση) είναι υπεύθυνη για την αποστολή των χρημάτων στον Πωλητή με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους Όρους Πληρωμής. Σε περίπτωση που το Workie (μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) δεν αποστείλει τέτοια ποσά στον Πωλητή, ο Πωλητής θα προσφύγει μόνο στο Workie και όχι στον Αγοραστή απευθείας. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι το Workie μπορεί να περιγράφει ή να αντικατοπτρίζει με άλλον τρόπο τους όρους που περιέχονται στο παρόν σε οποιονδήποτε όρο υπηρεσίας, αποδείξεις, γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αποδείξεων που παρέχονται στους Αγοραστές που το Workie μπορεί να θεωρήσει απαραίτητες ή συνετές.
 • Το Workie συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για σκοπούς συλλογής πληρωμών από Αγοραστές, μεταφοράς τέτοιων πληρωμών από Αγοραστές σε Πωλητές και διακράτησης χρημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα Workie. Όλες οι υπηρεσίες πληρωμών σε σχέση με την ανάληψη χρημάτων στην πλατφόρμα Workie εκτελούνται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του Workie.
Ανάληψη εσόδων
 • Για να αποσύρετε τα έσοδά σας, πρέπει να έχετε λογαριασμό με τουλάχιστον έναν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του Workie για τις μεθόδους ανάληψης που αναφέρονται παρακάτω. Όλα τα χρήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάληψη θα διατηρηθούν για λογαριασμό σας σε λογαριασμό με τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Workie. Όλες οι υπηρεσίες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ανάληψης, θα παρέχονται από τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Workie.
 • Το προφίλ σας στο Workie μπορεί να συσχετιστεί με έναν μόνο λογαριασμό από κάθε μέθοδο ανάληψης του Workie. Ένας λογαριασμός ανάληψης παρόχου υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να συσχετιστεί με ένα μόνο προφίλ Workie.
 • Τα έσοδα διατίθενται μόνο για ανάληψη από τη σελίδα Πληρωμές μετά από μια περίοδο εκκαθάρισης ασφαλείας 14 ημερών μετά την επισήμανση της παραγγελίας ως ολοκληρωμένη. Οι κορυφαίοι πωλητές έχουν δικαίωμα ανάληψης εσόδων μετά από μια περίοδο εκκαθάρισης ασφαλείας 7 ημερών μετά την επισήμανση της παραγγελίας ως ολοκληρωμένη.
 • Οι πωλητές μπορούν να αποσύρουν τα έσοδά τους χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές ανάληψης του Workie (ανατρέξτε στην ενότητα Ανάληψη παρακάτω σχετικά με τους όρους πληρωμής). Για να αποσύρετε τα διαθέσιμα έσοδά σας, πρέπει να κάνετε κλικ “Πληρωμές μου”
 • Για λόγους ασφαλείας, το Workie μπορεί προσωρινά να απενεργοποιήσει την ικανότητα ενός Πωλητή να αποσύρει έσοδα για να αποτρέψει δόλια ή παράνομη δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα ζητημάτων ασφάλειας, ακατάλληλης συμπεριφοράς που έχουν αναφερθεί από άλλους χρήστες ή συσχέτισης πολλών λογαριασμών Workie σε έναν πάροχο ανάληψης.
 • Οι αναλήψεις μπορούν να γίνουν μόνο στο διαθέσιμο ποσό για εσάς.
 • Τα τέλη ανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο ανάληψης.
 • Οι αναλήψεις είναι οριστικές και δεν μπορούν να αναιρεθούν. Δεν θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτήν τη διαδικασία μόλις ξεκινήσει.
 • Οι πωλητές θα μπορούν να αποσύρουν τα έσοδά τους από απενεργοποιημένους λογαριασμούς μετά από περίοδο ασφαλείας 90 ημερών μετά την πλήρη επαλήθευση της κυριότητας του εν λόγω λογαριασμού, από την ημέρα της τελευταίας εκκαθαρισμένης πληρωμής που ελήφθη στο λογαριασμό τους και με την έγκριση του Workie.
Μέθοδοι ανάληψης
 • Ανάληψη στον λογαριασμό σας στο PayPal – Προμήθεια 0 $ *. Για μια λίστα υπηρεσιών PayPal ανά χώρα κάντε κλικ εδώ .
 •  Στοιχεία τράπεζας:
  Όνομα Δικαιούχου: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
  IBAN: GR3202603360000780200793566
  BIC: ERBKGRAAXXX

Αγοραστής

Γενικός
 • Οι αγοραστές πληρώνουν το Workie για να δημιουργήσουν μια παραγγελία από μια σελίδα Εργασίας του Πωλητή ή την Custom Παραγγελία, χρησιμοποιώντας το κουμπί Custom Παραγγελία. Το Workie συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό τη συλλογή όλων των πληρωμών από τους αγοραστές, τη μεταφορά αυτών των πληρωμών από τους αγοραστές στους πωλητές και τη διατήρηση χρημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα Workie. Όλες οι υπηρεσίες πληρωμών σε σχέση με τη συλλογή χρημάτων στην πλατφόρμα Workie εκτελούνται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της Workie.
 • To Workie χρησιμεύει ως περιορισμένος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος συλλογής πληρωμών του Πωλητή αποκλειστικά με σκοπό την αποδοχή πληρωμών (μέσω του Πάροχου Υπηρεσιών Πληρωμών, εάν ισχύει) από τον Αγοραστή και την αποστολή αυτών των πληρωμών στον Πωλητή. Η υποχρέωση πληρωμής του αγοραστή στον Πωλητή θα ικανοποιηθεί κατά την παραλαβή της πληρωμής από τo Workie (ή τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά περίπτωση) και το Workie (μέσω του Πάροχου Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά περίπτωση) είναι υπεύθυνη για την αποστολή των χρημάτων στον Πωλητή με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους Όρους Πληρωμής. Σε περίπτωση που το Workie (μέσω Πάροχου Υπηρεσιών Πληρωμών) δεν αποστείλει τέτοια ποσά στον Πωλητή, ο Πωλητής θα προσφύγει μόνο στη Workie και όχι στον Αγοραστή απευθείας.
 • Στις περισσότερες τοποθεσίες, οι αγορές στο Workie μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: PayPal, ή υπάρχον υπόλοιπο Workie.
 • Τα τέλη υπηρεσιών προστίθενται κατά τη στιγμή της αγοράς, όπου μπορείτε να ελέγξετε και να αποδεχτείτε το συνολικό ποσό που ζητήσατε να πληρώσετε. Αυτά τα τέλη καλύπτουν διοικητικά τέλη.
 • Τα τέλη υπηρεσιών Αγοραστή για κάθε παραγγελία ανέρχονται στα 2€.
 • Το υπάρχον υπόλοιπο Workie θα εφαρμοστεί αυτόματα στην επόμενη αγορά σας.
 • Δεν μπορείτε να προσφέρετε στους Πωλητές να πληρώνουν ή να πραγματοποιούν πληρωμές χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εκτός από τον ιστότοπο Workie. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής, αναφέρετέ το αμέσως στην Υποστήριξη πελατών.
 • Συμφωνείτε να λαμβάνετε τιμολόγια ή / και αποδείξεις πληρωμής από το Workie σε ηλεκτρονική μορφή ως έγγραφα PDF, μέσω email ή μέσω της Ιστοσελίδας.
 • Για την προστασία από απάτη, μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές (όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), αξιώσεις ή άλλες υποχρεώσεις, συλλέγονται πληροφορίες πληρωμής σε σχέση με αναλήψεις είτε από το Workie είτε από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του Workie. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν επίσης να συλλέγουν όσες άλλες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των πληρωμών ανάληψης. Το Workie δεν εκτίθεται στα στοιχεία πληρωμής που παρέχονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου που ισχύει για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες εδώ .
 • Χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής ή / και παρέχοντας στοιχεία πληρωμής για την πραγματοποίηση αγορών στο Workie, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) έχετε νόμιμη εξουσιοδότηση να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες. (β) είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι ή έχετε άδεια για την πραγματοποίηση πληρωμών χρησιμοποιώντας τους τρόπους πληρωμής. (γ) εάν είστε υπάλληλος ή πράκτορας εταιρείας ή προσώπου που κατέχει τον τρόπο πληρωμής, έχετε εξουσιοδότηση από αυτήν την εταιρεία ή το άτομο να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πληρωμής για να πραγματοποιήσετε πληρωμές στο Workie και (δ) τέτοιες ενέργειες δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο.

Διαφορές και ακυρώσεις

Ενθαρρύνουμε τους Αγοραστές και τους Πωλητές μας να προσπαθήσουν να επιλύσουν τις διενέξεις μεταξύ τους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό αποτύχει μετά τη χρήση του Κέντρου επίλυσης ή εάν αντιμετωπίσετε μη επιτρεπόμενη χρήση στον ιστότοπο, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Workie. 

Βασικά
 • Οι ακυρώσεις παραγγελιών μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Workie, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, από την υποστήριξη πελατών ή μέσω του Κέντρου εξυγίανσης ανά παραγγελία.
 • Η υποβολή μιας διαφωνίας συναλλαγής ή η αντιστροφή μιας πληρωμής μέσω του παρόχου πληρωμών ή της τράπεζάς σας αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων Πληρωμής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να απενεργοποιήσει προσωρινά ή οριστικά τον λογαριασμό σας. Σημείωση: Μόλις υποβάλετε διαφωνία στον πάροχο πληρωμών, τα χρήματα δεν θα είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων λόγω των υποχρεώσεών μας έναντι του παρόχου πληρωμών.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα που σχετίζεται με την υπηρεσία που παρέχεται σε μια παραγγελία, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επίλυσης διαφορών του Ιστότοπου για να επιχειρήσετε να επιλύσετε το ζήτημα.
 • Το Workie, μέσω του Πάροχου Υπηρεσιών Πληρωμών, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες ή να θέσει χρήματα σε αναμονή για τυχόν ύποπτες δόλιες συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο.
 • Κάθε μεταφορά και εκχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας στον Αγοραστή υπόκειται σε πλήρη πληρωμή και η παράδοση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η πληρωμή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
 • Εάν μια παραγγελία ακυρωθεί (για οποιονδήποτε λόγο), τα χρήματα που καταβλήθηκαν θα επιστραφούν στο Υπόλοιπο Workie του Αγοραστή.
 • Οι αναθεωρήσεις στις παραδόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους Πωλητές με βάση την Εργασία του Πωλητή και την εξυπηρέτηση πελατών. Οι πωλητές μπορούν να καθορίσουν το ποσό των αναθεωρήσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.
 • Τα αιτήματα για αναθεωρήσεις μπορούν να εκτελεστούν μέσω της σελίδας παραγγελίας ενώ η παραγγελία επισημαίνεται ως Παραδοθείσα.
 • Δεν επιτρέπεται να ζητήσετε περισσότερες υπηρεσίες από τους Πωλητές πέραν των συμφωνημένων απαιτήσεων χρησιμοποιώντας το κουμπί αναθεωρήσεων.

Ακυρώσεις παραγγελιών

 • Το Workie ενθαρρύνει τους Αγοραστές και τους Πωλητές να επιλύουν αμοιβαία τις διαφορές υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το Κέντρο επίλυσης.
 • Η επιλεξιμότητα για αιτήματα προς το Workie για ακύρωση μιας παραγγελίας θα αξιολογηθεί από την ομάδα υποστήριξης πελατών βάσει ορισμένων παραγόντων, όπως παραβιάσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και / ή των Προτύπων κοινότητας, γενικό παράπτωμα και ακατάλληλη χρήση του συστήματος παράδοσης Workie. Δείτε παρακάτω για ειδική καταλληλότητα παραγγελίας.
 • Οι ολοκληρωμένες παραγγελίες ενδέχεται να ακυρωθούν, μετά από έλεγχο της ομάδας υποστήριξης πελατών, έως και 14 ημέρες μετά την επισήμανση της παραγγελίας  ως ολοκληρωμένης. Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες δεν μπορούν να ακυρωθούν εν μέρει (δηλαδή μπορούμε να ακυρώσουμε ολόκληρη την παραγγελία μόνο όταν είναι δικαιολογημένη).
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου το θεωρούμε κατάλληλο, η ομάδα υποστήριξης πελατών μπορεί να ακυρώσει μια ολοκληρωμένη παραγγελία ακόμη και μετά από 14 ημέρες από την ολοκλήρωσή της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ποσά που πληρώθηκαν για την ακυρωμένη παραγγελία θα επιστραφούν στο Υπόλοιπο Workie του Αγοραστή και θα αφαιρεθούν από το Υπόλοιπο Workie του Πωλητή ή, εάν δεν υπάρχουν επαρκή ποσά στο Υπόλοιπο Workie του Πωλητή, από μελλοντικά έσοδα αυτού του Πωλητή.
 • Οι παραγγελίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ακύρωση με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών / υλικών που παραδίδονται από τον Πωλητή εάν η υπηρεσία παραδόθηκε όπως περιγράφεται στη σελίδα Εργασία. Μπορείτε να αξιολογήσετε την εμπειρία σας με τον Πωλητή στη σελίδα παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού επιπέδου ποιότητας της υπηρεσίας που λαμβάνετε.
 • Για να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες σας και την επιθυμητή επίλυση που σχετίζεται με την υπηρεσία που παρέχεται από τον Πωλητή πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη πελατών. Η Υποστήριξη Πελατών δεν θα προβεί σε ενέργειες εναντίον Παραγγελιών, όταν η ισχύουσα δεν έχει ενημερώσει τον Πωλητή του για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία του Πωλητή και θα επιτρέψει στους Πωλητές να παράσχουν πρώτα μια λύση. Αυτό δεν περιλαμβάνει τη μη επιτρεπόμενη χρήση του Workie.
 • Οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση του Workie που αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, μετά από έλεγχο από την ομάδα υποστήριξης πελατών μας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: παρενόχληση, παράνομη συμπεριφορά ή άλλες παραβιάσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών Workie.
 • Η Υποστήριξη Πελατών Workie θα ακυρώσει παραγγελίες με βάση, αλλά όχι περιοριστικά, τους ακόλουθους λόγους:

Ενεργές παραγγελίες (μετά την υποβολή απαιτήσεων στον Πωλητή και πριν από την παράδοση του Πωλητή στο Workie):

 1. Ο Πωλητής είναι αργά και δεν αποκρίνεται για περισσότερες από 24 ώρες, ενώ η παραγγελία επισημαίνεται ως Αργά.
 2. Οι χρήστες είναι καταχρηστικοί απέναντι στο άλλο μέρος μέσω απειλών χαμηλής βαθμολογίας ή αξιοποίησης υλικού παραγγελιών (όπως συνδέσεις, προσωπικές πληροφορίες) μεταξύ τους
 3. Οι χρήστες παρείχαν ή συμπεριέλαβαν υλικό παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων ως μέρος των απαιτήσεών τους ή της παράδοσης του Πωλητή.
 4. Ο χρήστης δεν είναι πλέον ενεργός χρήστης του Workie λόγω παραβιάσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή του κλεισίματος του λογαριασμού του.

Παραγγελίες που παραδόθηκαν (αφού ο Πωλητής κάνει κλικ στην παράδοση Τώρα και πριν η παραγγελία επισημανθεί ως πλήρης)

 1. Ο Πωλητής χρησιμοποιεί το σύστημα παράδοσης για να επεκτείνει την προθεσμία παράδοσης για να ολοκληρώσει την ζητούμενη υπηρεσία χωρίς να παρέχει την τελική παραδοθείσα εργασία. Σημείωση: Πολλά αδικήματα που έχουν αναφερθεί θα οδηγήσουν σε μόνιμη αναστολή του λογαριασμού σας.
 2. Ο Πωλητής δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία εργασίας που σχετίζονται με τις συμφωνημένες απαιτήσεις παραγγελίας. Σημείωση: Η υποκειμενικότητα του εν λόγω υλικού θα ελεγχθεί από την ομάδα υποστήριξης πελατών.
 3. Ο Πωλητής ζητά πρόσθετες πληρωμές, εντός ή εκτός της πλατφόρμας Workie, παρακρατώντας την τελική παράδοση υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τις συμφωνημένες απαιτήσεις.
 4. Ο Πωλητής παρακρατεί την τελική εργασία για βελτιωμένη βαθμολογία.
 5. Χρήστες που κάνουν κατάχρηση του κουμπιού Αίτηση αναθεωρήσεων για να αποκτήσουν περισσότερες υπηρεσίες από τους Πωλητές πέρα ​​από τις συμφωνημένες απαιτήσεις.
 6. Χρήστες που απειλούν να αφήσουν μια επιβλαβή κριτική για να αποκτήσουν περισσότερες υπηρεσίες από τον Πωλητή που δεν σχετίζονται με τις συμφωνημένες απαιτήσεις.

Ολοκληρωμένες παραγγελίες (αφού η παραγγελία επισημανθεί ως πλήρης και πριν από τον περιορισμό των 14 ημερών)

 1. Χρήστες που έχουν αναφερθεί ότι χρησιμοποιούν υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα / εμπορικά σήματα μετά την επαλήθευση και με απόδειξη.
 2. Χρήστες που δεν αγόρασαν δικαιώματα εμπορικής χρήσης και αναφέρεται ότι χρησιμοποίησαν το υλικό εμπορικά. Σημείωση: Οι όροι εμπορικής χρήσης βρίσκονται στη σελίδα του Πωλητή και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν αναδρομικά μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία για πάνω από 14 ημέρες.
 3. Η Υποστήριξη πελατών Workie θα εξετάσει τις περιπτώσεις χειραγώγησης παράδοσης παραγγελιών που εμποδίζουν τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν πλήρως το Κέντρο επίλυσης που επέτρεψε την επισήμανση της παραγγελίας ως ολοκληρωμένη.
Αντιστροφές χρέωσης 

Το Workie εξετάζει τις περιπτώσεις αντιστροφών χρέωσης και των διαφορών του παρόχου πληρωμών για λογαριασμό των Πωλητών. Αν και τα αποτελέσματα διαφέρουν ανά περίπτωση λόγω κάθε λόγου αντιστροφής χρέωσης, εργαζόμαστε σκληρά για την επίλυση διαφορών υπέρ του Πωλητή. Εάν το επιτρέπει η περίπτωση αντιστροφής χρέωσης, το Workie (ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών Workie) θα επιστρέψει ανταλλακτικά ή πλήρη έσοδα στους Πωλητές, διαφορετικά το ποσό της αντιστροφής χρέωσης θα βαρύνει τον Πωλητή.

Επιστροφές χρημάτων
 • Το Workie δεν επιστρέφει αυτόματα τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για ακυρωμένες παραγγελίες στον πάροχο πληρωμών. Τα χρήματα από ακυρώσεις παραγγελιών επιστρέφονται στο υπόλοιπο Workie του αγοραστή και είναι διαθέσιμα για μελλοντικές αγορές στο Workie.

Γενικοί Όροι

Τροποποιήσεις
 • Το Workie ενδέχεται να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Πληρωμής κατά καιρούς. Όταν γίνουν αυτές οι αλλαγές, το Workie θα κάνει ένα νέο αντίγραφο των όρων που είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη σελίδα.
 • Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εάν χρησιμοποιείτε το Workie μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχουν αλλάξει οι Όροι πληρωμής, το Workie θα αντιμετωπίζει τη χρήση σας ως αποδοχή των ενημερωμένων Όρων Πληρωμής.
Αποποίηση εγγυήσεων

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Workie ΟΧΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ Workie ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΟΥΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΔΙΚΤΥΟΙ ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ, ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ, Συναισθηματική καταστροφή, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ.

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ